About Us

 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün (İYTE) kuruluş amacı, ileri düzeyde teknolojik araştırmalar yaparak ve bu araştırmaları endüstriye uygulayıp Türkiye’ye katma değeri yüksek ürünler kazandırmak ve bunu yaparkende lisansüstü seviyede ileri teknolojik cihazları kullanabilecek ve tez hazırlayıp dünya literatürüne katkı yapabilecek araştırmacılar yetiştirmektir. İYTE Fizik Bölümü, İYTE’nin teknoloji üniversitesi olmasının gereğini yerine getirerek, büyük ölçüde deneysel katı hal fiziği konusunda çalışan öğretim üyelerini bünyesine katarak Ege Bölgesinin en donanımlı laboratuvarlarına sahip olmuştur. Halihazırda bölümümüz laboratuvarlarındaki olanaklardan sadece İYTE mensubu değil, İzmir ve Ege Bölgesinden başka araştırmacılarda faydalanmaktadırlar. Hızla artan araştırmacı sayısı, laboratuvar imkanlarımızı verimli değerlendirmeyi amaçlayan ve kurallar getiren yeni arayışlara götürmüs ve Kuantum Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (KUANTAM) isimli bir ileri teknoloji merkezinin ilk oluşumunu başlatmıştır.